Kontakt

Martin Novotný

Víťaz 597, 082 38
IČO: 43990495
DIČ:1041646243
IBAN: SK04 1100 0000 0026 1906 2415

Telefón: +421 905 645 094
Email: kontakt@tepovaniepresovkosice.sk